Chau Pho hotel Chau Doc


Địa chỉ : Trưng Nữ Vương nối dài phường B. TX Châu Đốc. An Giang 
ĐT : (076)564139 - Fax : (076)564159